Domino konsult

in English

Namn: Andrei Kouvchinnikov
Födelseår: 1976
Bostadsort: Södertälje
Expand/Collapse Certifieringar:
IBM Advanced Application Developer (PCLP) R5, R6, R7
Domino PCLP Administration R4
Principal Certified Lotus Professional
 
Expand/Collapse Kompetens:
Applikationsutveckling i Lotus Notes och Domino
Applikationsutveckling i Lotus Quickplace
Applikationsutveckling för Lotus Sametime
Underhåll och vidareutveckling av befintliga Lotus Domino applikationer
Webdesign och utveckling av webbapplikationer
Programmering i Java
Åtkomst till Lotus Notes funktionalitet från Visual Basic
Integration med RDBMS och andra system
Lotus Notes och Domino konsulting

Lotus Domino: LotusScript, Java, @Formula-språket, Simple Actions, Javascript, WebServices, DXL import/export, API anrop.
Quickplace: Skapande av Quickplace places, programmering av Placebots, integration med Domino och MSOffice.
Sametime: Utveckling av Sametime Bots, Sametime API för LotusScript, Sametime servlets, konfigurering av Sametime server, uppgradering till ny version.
Web: Javascript, HTML, CSS, DHTML, XML, AJAX, WML.
Integration med andra system:
MS SQL, DB2, MySQL, OLE, ActiveX, Excel OLE API, XML, ODBC, JDBC, Web Services.
Andra programmeringsspråk: Visual Basic, PHP, Java, Windows API, Notes API.
Domino konsulting: underhåll av befintliga applikationer, nyutveckling, webifiering.
Andra kunskaper: Domino server administration. Säkerhet för Web, nätverk och Lotus Notes.
 
Expand/Collapse Applikationer:
Sametime Bot
LotusScript API för Sametime
Java servlet för Sametime med exempel av anrop från PHP, VB, Javascript, HTML
WAP gränsnitt till Adressboken
Övervakning av Domino agenter, vyer, databaser, websidor
Domino front-end applikation och API för att skicka SMS meddelande
 
Expand/Collapse Publikationer: Using and modifying the IBM Lotus Domino V7 Free Time Web service Artikel om anpassning av Free Time Web service. How to add Internet telephony to your Lotus Notes and Domino applications Artikel i "The View" tidskriften - ledande Notes/Domino tidskrift med expertråd och artiklar. Web Services tutorial på IBM DeveloperWorks Tutorial som beskriver ny Web Services funktionalitet i Notes/Domino 7. Med tutorial följer Domino databas, Java och Visual Basic exempel.
Artikel om en egenutvecklad sökmetod "DigestSearch" för Domino databaser. Metoden är 2 gånger snabbare än alla existerande standardmetoder.
Artikel om en integration mellan PHP och Domino Building PHP-based UIs for IBM Lotus Domino. Artikel innehåller live demo som läser Domino-baserad mail från PHP web applikation.

Expand/Collapse Tidigare arbetsgivare: Botstation Technologies (2006 - ), Intentia Consulting Sweden AB (1999-2005), Mindspot AB (2005), IBM Education & Training (1997-1999)  
Expand/CollapseAnnat jobbrelaterad: Grundare och ägare av Botstation Technologies .
Ingår i top 30 deltagare i IBM developerWorks Notes diskussionsforum (notes.net)
 
Expand/Collapse Exempel på utfört arbete: Utveckling och underhåll av Internet, Intranet, Extranet portaler och sajter.
Utveckling av företagets websidor med hjälp av dynamiska moduler. Online richtext redigering funktionalitet, dynamisk hämtning av data.
XML-baserad anmälningsdatabas.
Utveckling av Helpdesk applikation i Notes/Domino.
Produktbeställningsdatabas där man kan via web beställa mjukvaruprodukter med möjlighet att ladda ner dem direkt efter beställningen.
Export och import av data från Notes databas till MS Excel, MS Word.
Utveckling av DECS och ODBC/LCLSX applikationer för hämtning av data från DB2 på AS400 och från MS SQL servrar.
FTP och ZIP funktionalitet i LotusScript agenter
Utveckling av web-baserad Domino applikation för hantering av klassrum/on-line/cbt utbildning för både kunder och anställda.
Integrering av Sametime med befintliga Notes-baserade och web-baserade applikationer med hjälp av Java applets, Sametime Links och andra verktyg.
Utveckling av Sametime bots och relaterade funktioner.
Utveckling av PHP-style liknande webdiskussionsdatabas i Domino.
Gruppkalender applikation.
Anpassning och modifiering av Rum/Resurs bokningsdatabas för att kunna göra mer flexibla bokningar och fördela rum mer ekonomiskt.
Skräddarsydda resursbokningslösningar utan koppling till Lotus Notes interna tidshantering.
Utveckling av CBT kurser i Visual Basic (IBM E&T).
Anpassningar av Lotus Learning Space databaser (IBM E&T).
Multimediautveckling med ljud och video (IBM E&T).
 

andrei@dominokonsult.se

Blog Min blogg
Sametimechat med mig

Skype: My status